terug

Boetes bij het niet doen van aangifte

Een minder leuk onderwerp: boetes bij het niet doen van een aangifte.
De bedragen die de belastingdienst aan boetes oplegt bij het niet doen van een aangifte zijn behoorlijk. Hoewel wij voor jou een aanvraag doen om je aan onze uitstelregeling toe te voegen, is dit systeem niet altijd waterdicht gebleken.
Wij willen er daarom nog eens op wijzen dat wanneer de aangiftetermijn verlopen is, je een brief ontvangt met een herinnering tot het doen van aangifte. Als je deze brief krijgt, neem zo snel mogelijk contact met ons op, dan is het zaak het doen van de aangifte prioriteit te geven.
Als na die brief, met de herinnering, niet binnen een week of vier aangifte is gedaan, dan ontvang je een aanmaning. In die brief krijg je nog een termijn van 10 dagen om de aangifte in te dienen, dus dan is het echt een kwestie van hollen.

Want: de boetes zijn niet mals. Voor het na de aanmaningstermijn inleveren van een aangifte inkomstenbelasting is de boete inmiddels opgelopen tot minimaal € 369 (was lange tijd € 226). Bij het herhaaldelijk niet op tijd inleveren wordt de boete hoger.

Voor het te laat indienen van een aangifte vennootschapsbelasting staat de boete op € 2.639, 50% van het maximum. Nog meer reden om goed op te letten op de herinnerings- en aanmaningsbrief. En zo snel mogelijk met ons contact op te nemen. En ook hier geldt: bij herhaald verzuim loopt de boete op.

Voor andere verzuimen zoals het te laat doen van de aangifte omzet- of loonbelasting gelden eveneens boetes. Probeer altijd goed te letten op de deadlines voor die aangiften, en neem, als het je niet lukt, contact met ons op. Misschien kunnen wij iets regelen.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen of wil je graag weten hoe e.e.a. zich tot jouw situatie verhoudt, neem dan contact op met je adviseur.
(nog) Geen klant? Stuur je vraag naar secretariaat@boqx0.nl en wij nemen contact met je op!

Hartelijke groet,

het team van boqx 0