terug

Boetes Belastingdienst

De afgelopen periode hebben de collega’s van boqx 0 flink de schouders eronder gezet en met man en macht gewerkt om de aangiften 2015 vóór 1 mei bij de Belastingdienst ingeleverd te krijgen. Gelukkig maar, want de boetes die de Belastingdienst op kan leggen zijn niet mis.

Zo kun je als je niet op tijd aangifte inkomstenbelasting doet, een boete krijgen van €369 en voor het te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting een bedrag van €2.639. Als je vaker verzuimt, kunnen deze boetes oplopen tot €5.278.

Ook voor het niet doen of niet betalen van de aangiften omzetbelasting legt de Belastingdienst regelmatig boetes op. Wanneer je als ondernemer per kwartaal aangifte omzetbelasting moet doen, is het belangrijk dat in de maand volgend op dat kwartaal, uiterlijk op de laatste dag zowel de aangifte als de betaling door de Belastingdienst ontvangen is.

Iedere ondernemer ontvangt een brief van de Belastingdienst met een schema waarop te zien is wanneer de aangifte omzetbelasting ingediend en betaald moet zijn. Zo moet de aangifte omzetbelasting 2e kwartaal 2017 uiterlijk op 31 juli 2017 zijn ingediend. Het bedrag dat je verschuldigd bent moet ook uiterlijk op 31 juli 2017 op het rekeningnummer van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

Op dat laatste punt gaat het vaak mis. Juridisch gezien is er pas ‘op tijd’ betaald als het bedrag op 31 juli 2017 op het rekeningnummer van de Belastingdienst is bijgeschreven. Het is aan te raden om enkele dagen eerder het verschuldigde bedrag over te maken. De bank heeft immers enkele dagen nodig om de betaling te verwerken, waardoor een overschrijving van het verschuldigde bedrag op 31 juli, pas op 1 of 2 augustus bijgeschreven wordt.

Als je niet, te laat of te weinig omzetbelasting betaalt ontvang je een boete van €50 en de boete wegens het niet doen van de aangifte omzetbelasting bedraagt € 65. Beide boetes staan los van elkaar. Het gevolg kan dus zijn als je én te laat aangifte doet én te laat betaalt, je vervolgens twee boetes krijgt.