terug

Huurwoning en werkruimte

Feest! De Hoge Raad heeft beslist dat een ondernemer met een huurwoning een deel van de kosten ten laste van zijn winst mag brengen. Dat is goed nieuws.
Maar niet voor iedereen met een huurwoning..

Wat speelde er?
Een ondernemer is tot op zekere hoogte vrij om ten aanzien van zijn bezittingen te kiezen of die onderdeel zijn van zijn privévermogen of van zijn zakelijke. Wat bedacht een ondernemer toen het over zijn huurhuis ging? Dat zou toch ook tot het ondernemingsvermogen kunnen behoren? Hij werkt tenslotte vanuit huis, gebruikt zijn huis (mede) voor zijn onderneming, daar moeten mogelijkheden zijn.
Die zijn er. De systematiek is dat de hele woning tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend (wat mogelijk is als tenminste 10% van de woning voor de onderneming wordt gebruikt), waarbij alle kosten ten laste van de winst komen (huur, gas en licht e.d.) en vervolgens een correctie wegens privégebruik wordt bijgeteld. Die bijtelling (vergelijkbaar met de bijtelling vanwege privégebruik auto van de zaak) is eigenlijk altijd substantieel lager dan de opgevoerde kosten, zodat per saldo een leuke aftrekpost ontstaat. Leuk!

Zonder meer toepasbaar bij iedere ondernemer met een huurwoning?
Ho! Nee, zo simpel is het nu ook weer niet. Er zijn wat mitsen en maren:
1. Ten eerste dient wel 10% van de woning zakelijk te worden gebruikt.
2. Als je huursubsidie ontvangt, wordt die minder. Het huis wordt immers niet meer geheel als woning gebruikt.
3. Je winst kan negatief worden door deze aftrekpost. Als dat verschillende jaren achter elkaar het geval is, kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat er geen sprake is van een bron van inkomsten (waar op zich iets voor te zeggen is, er is immers meerdere jaren verlies) en dan de hele onderneming, inclusief het verlies, uit de aangifte schrappen. Dan ben je wellicht verder van huis.
4. Wanneer je een huis wilt gaan kopen, heb je soms meer baat bij een wat hogere winst. Dan is het toepassen van zo’n aftrekpost niet altijd in je voordeel.
5. Eens gekozen blijft gekozen. Je kunt niet jaarlijks voor de gunstigste optie kiezen. Wel kan, door veranderde omstandigheden, soms een andere keuze gerechtvaardigd of verplicht zijn.

Conclusie
Bespreek de situatie, wanneer die van toepassing is, met je adviseur. Gezamenlijk kan dan besloten worden tot het wel of niet benutten van deze aftrekpost.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen of wil je graag weten hoe e.e.a. zich tot jouw situatie verhoudt, neem dan contact op met je adviseur.
(nog) Geen klant? Stuur je vraag naar secretariaat@boqx0.nl en wij nemen contact met je op!

Hartelijke groet,

het team van boqx 0