terug

Nieuwe dienst: scheidingsadvies

Collega Willem heeft een specialisatie-opleiding gevolgd bij de Licent-academy. Het onderwerp: scheidingsadvies.

De helft van de ondernemers in Nederland scheidt. En dan hebben we het over de ondernemers die getrouwd zijn. (Scheidende samenwoners zijn er natuurlijk ook, maar hoeveel is niet bekend.) Dat heeft niet alleen emotioneel en relationeel grote gevolgen, maar kan ook financieel onvermoed uitpakken en ingrijpende gevolgen hebben. En vergeet de kinderen niet!

Om een paar voorbeelden te geven:

  • Je bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, waarbij de een een behoorlijk vermogen heeft meegenomen, de ander niet. Als niet tijdens het huwelijk de inkomsten, uitgaven en vermogens goed uit elkaar gehouden zijn, dan wordt bij de scheiding al gauw aangenomen dat het meegebrachte vermogen is opgegaan in de gezamenlijke huishouding en dat er geen eigen vermogen meer is. Wat er gezamenlijk is, wordt, kort door de bocht, in tweeën gedeeld.
  • Hetzelfde geldt als in huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de partners jaarlijks overgespaard inkomen verrekenen. Mochten ze dat vergeten, en dat doen ze eigenlijk altijd, dan is er geen ‘eigen’ vermogen en wordt de boedel in tweeën verdeeld.
  • Pas op bij huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen: wanneer de partners die verrekening niet jaarlijks doen, wordt het vermogen geacht gezamenlijk te zijn en dan is er, bij faillissement, geen bescherming van het vermogen van de partner.
  • Je wilt een BV oprichten om je onderneming in onder te brengen en van daaruit je activiteiten te ontplooien. Het geld voor de oprichting leen je van je huwelijkspartner, laten we uitgaan van € 18.000. Het gaat de onderneming voor de wind, na 10 jaar is die € 5.000.000 waard. Deze waarde komt toe aan de partner, het rendement op dit vermogen, door de partner geïnvesteerd, is voor die partner. Dit is eenvoudig te voorkomen door een leningsovereenkomst te sluiten, maar dat wordt nog wel eens vergeten.
  • Realiseer je dat als de aandelen van de BV tot een huwelijksgemeenschap behoren, tot de scheiding degene die de aandelen ‘heeft’, de zeggenschap heeft, maar dat na het indienen van het verzoek tot echtscheiding beide partners de helft van de zeggenschap hebben. Zonder de partner kunnen dan geen beslissingen meer worden genomen.
  • Vergeet niet dat bij het indienen van een verzoek tot echtscheiding de huwelijksgemeenschap ophoudt te bestaan. Dat kun je in het zicht van een faillissement je voordeel mee doen.
  • Afkoop van een alimentatie kan niet voordat de scheiding geformaliseerd is. D.w.z. het kan natuurlijk wel, maar een fiscale aftrekpost zit er dan niet meer in. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen.
  • Een vechtscheiding kost zomaar € 20.0000 à € 25.000 per persoon aan advocaat- en proceskosten. Probeer er samen in redelijkheid uit te komen, dat is in meerdere opzichten grote winst.
  • Een tip voor niet-getrouwde samenwoners: stel een samenlevingsovereenkomst op waarin ook geregeld wordt hoe een eventuele scheiding wordt ingericht. En overleg met ons als financieel adviseurs voordat de scheiding wordt geformaliseerd. Soms is (nog even) trouwen en dan pas scheiden handiger dan na de scheiding zaken afwikkelen (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke woning).

Kortom: bespreek als je wilt trouwen of scheiden, of samenwonen, je plannen met je adviseur. Die schakelt, indien nodig, Willem in.