terug

Notulen inspiratieavond

Donderdag 22 maart was er weer een inspiratieavond over kunst & geld van boqx 0, met als overkoepelend thema: Wat ben je waard? Sprekers van de avond waren Marion Beltman en Ghislain Kieft. Onze vaste notulist Judith de Haan heeft ook deze keer weer prachtige ‘aantekeningen’ gemaakt van wat er zoal is besproken. De notulen worden in een losse e-mail nagezonden, zodat je ze op je gemak nog even kunt nalezen / bekijken.