terug

Werkruimte in de huurwoning – kosten aftrekbaar?

Recentelijk zijn er verschillende uitspraken geweest over de niet-zelfstandige werkruimte in de huurwoning. Onder niet-zelfstandig wordt verstaan de werkruimte die geen eigen opgang en geen eigen sanitair heeft. Het gaat hier dus om bijvoorbeeld het werkhoekje in de woonkamer, de werkruimte in de garage of de werkkamer naast de slaapkamer.
Vorig jaar was een rechter de mening toegedaan dat het zogeheten huurrecht als ondernemings-vermogen beschouwd kon worden en dus alle kosten voor de huurwoning – met een correctie voor privégebruik – als zakelijke kosten van de winst aftrekbaar waren. Dit jaar vond een andere rechter dat het juist níet mogelijk was om het huurrecht van een huurwoning in de onderneming mee te nemen. Volgens deze rechter zijn de kosten van de niet-zelfstandige werkruimte in de huurwoning daarmee niet zakelijk aftrekbaar.
Hoe gaan wij hier mee om?
Er zijn momenteel dus twee tegenstrijdige uitspraken omtrent de werkruimte in de huurwoning. Op de website van de belastingdienst is een hulpmiddel beschikbaar dat nog steeds ook de kosten van de niet-zelfstandige werkruimte onder voorwaarden als zakelijk aftrekbaar bestempeld.
Wij gaan er vooralsnog van uit dat kosten van werkruimte in de huurwoning aftrekbaar blijven. Wanneer de Hoge Raad of de wetgever zich uitlaat over deze kwestie en anders beslist, zullen wij jullie op de hoogte stellen.