Maatschappelijk verantwoord ondernemers

MVO’ers, ook wel de wereldverbeteraars. Dit zijn onze klanten die niet alleen in de dagelijkse uitvoering van hun werk rekening houden met hun omgeving, maar als doel hebben om de wereld mooier of duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van biologisch of lokaal eten, het stimuleren van fietsgebruik, advies geven over duurzaamheid of de wijk verbeteren door gezamenlijk projecten te organiseren.

Een mooi voorbeeld van dit laatste is Rotslab.

Jaqueline:

Rotslab is een specifiek voorbeeld van een maatschappelijk verantwoord ondernemer onder onze klanten, omdat de coöperatie zichzelf niet tot doel heeft gesteld veel winst te maken, maar juist om de wereld om hen heen beter te maken.

Rotslab:

Rotslab is een netwerkinitiatief gericht op de maakbaarheid van de stad. Rotslab verbindt mensen, organisaties en faciliteiten in Utrecht in een programma gericht op social design en co-creatie. Het programma van Rotslab beoogt met tastbare experimenten op aantoonbare plekken in de stad impact te realiseren op de omgeving, de publieke bewustwording en politieke besluitvorming.

Het belangrijkste is dat we altijd bij boqx 0 terecht kunnen met onze vragen
Jaqueline:

Rotslab is een coöperatie opgericht vanuit de gedachte de wijk te verbeteren met allerlei initiatieven, mensen zich te laten ontwikkelen en daarmee maatschappelijk draagvlak te creëren. Dit past goed bij de visie van boqx 0 dat zich ook tot doel stelt zijn personeel zich te laten ontwikkelen. En dat op een zo verantwoord mogelijke manier te doen; met oog voor mens en milieu.

Rotslab:

Sinds 2013 zijn we klant bij boqx 0, op basis van een goede referentie van een van onze coöperatieleden. Het belangrijkste is dat we altijd bij boqx 0 terecht kunnen met onze vragen. We vinden de ondersteuning die boqx 0 biedt erg prettig: de uitleg is altijd helder en duidelijk en daardoor is onze administratie goed op orde, wat onze bedrijfsvoering ten goede komt. Keep up the good work!

Jaqueline:

Omdat Rotslab een nieuwe organisatie is komen we bij elk kwartaal dat we boeken nieuwe dingen tegen die soms een uitdaging zijn om op de juiste manier te administreren. Er zijn verschillende omzetstromen en kostenplaatsen, dat maakt het complexer maar zeer zeker ook erg interessant.