terug

Belasting over stakingswinst voorkomen

Als je in 2018 stopt met je onderneming, dan kun je een belastingafrekening over de stakingswinst voorkomen door deze om te zetten in een lijfrente. Deze moet dan wel vóór 1 juli 2019 betaald zijn. Op deze manier kun je ook een fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. Er is op stakingswinst overigens wel een vrijstelling van toepassing, het gaat om een bedrag van € 3.630.