terug

Belastingdienst mag artistieke waarde foto niet bepalen

Tot nu toe was het zo, dat foto’s belast zijn met 21% btw, tenzij de foto’s aan een aantal criteria voldoen. Een daarvan was de artistieke kwaliteit: de foto moet als kunst aangemerkt kunnen worden en dan mag de verkoper het verlaagde tarief van 9% hanteren. Als aan de overige voorwaarden ook voldaan is.

Het Europese Hof van Justitie heeft daar nu een streep door gezet: de eis dat een nationale belastingdienst moet of mag beoordelen wat de artistieke kwaliteit is van een foto, is niet in lijn met het recht, vindt het Hof.

Daarom mag je voor foto’s voortaan het verlaagde tarief rekenen, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden, die wel in stand blijven: zij zijn genomen door de maker ervan, door hem (haar) of onder zijn toezicht afgedrukt, gesigneerd en genummerd, en hebben een oplage van maximaal 30 exemplaren.