terug

Schenkingen t.b.v. eigen woning

Sinds 1 januari 2017 is het weer mogelijk om belastingvrij aan (klein)kinderen te schenken voor de eigen woning. Graag brengen we daarover het volgende onder de aandacht.

Als ouders samen aan een kind € 100.000 schenken, dan wordt dit aangemerkt als één schenking. Ouders worden namelijk gezien als een eenheid.

Ook opa’s en oma’s worden als een eenheid aangemerkt als zij samen een schenking doen. Een uitzondering hierbij is dat wanneer opa en oma zijn gescheiden, zij wél ieder een ton mogen schenken aan hetzelfde kleinkind.

Deze vrijstelling kan niet alleen belastingvrij worden benut voor de aankoop van een eigen woning. Zaken als verbetering, onderhoud, aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld van een verkochte woning en afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming vallen hier ook onder.

Voor de restschuld geldt overigens wel dat deze na 28 oktober 2012 moet zijn ontstaan.