terug

Fiscale bewaarplicht: 7 jaar

Wat moet je nu precies zeven jaar bewaren? Dit zijn onder meer facturen, zowel papieren en digitale, kassa-uitdraaien, de kasadministratie, bankafschriften, bankbestanden, kasbestanden, voorraadtellingen, personeelsinformatie, etc. Tijdens een controle zal een controleur vragen naar de zogenaamde ‘brongegevens’. Dit zijn gegevens die bijvoorbeeld vastgelegd zijn in een boekhoudpakket of kassa. Bovendien komt het steeds vaker voor dat facturen digitaal worden verstuurd. Deze moet je dan ook gedurende zeven jaar digitaal bewaren.

In de praktijk heb je overigens te maken met acht jaar, je moet immers rekenen vanaf het jaar van de laatste belastingaangifte.

Voor de btw kan het zijn dat je met een bewaarplicht van tien jaar te maken krijgt. Dat is het geval bij onroerend goed, dus wanneer je met je onderneming een pand hebt aangeschaft met btw. Er geldt dan een zogenoemde herzieningstermijn.

Misschien ten overvloede, maar het is dus belangrijk om regelmatig backups te maken van je (kas)systeem en opslagruimte.