terug

BTW op autokosten

De BTW op autokosten is bijna nooit volledig terug te vragen, ook niet als je de auto ‘op de zaak’ hebt staan. De meeste mensen rijden namelijk ook privé in de auto. Voor die privékilometers moet je een correctie aanbrengen op de BTW die je terugvraagt.

Sinds 2012 zijn er twee mogelijkheden om die correctie te berekenen. De eerste is de verhouding tussen het aantal zakelijke en privékilometers te bepalen. De BTW op je autokosten die je wel en niet terug mag vragen, verhoudt zich op dezelfde manier. Voorbeeld: als je jaarlijks 8000 kilometer zakelijk rijdt en 4000 privé, mag je twee derde van de BTW op al je autokosten terugvragen.

De andere manier, wanneer je geen kilometeradministratie hebt bijgehouden, is met een forfait. De correctie bestaat in de meeste gevallen uit 2,7% van de cataloguswaarde van je auto. Is die cataloguswaarde hoog, dan kan het gebeuren dat je helemaal geen BTW kunt terugvragen.