terug

Extra aftrek giften aan culturele ANBI’s

De afgelopen jaren was er een zogenaamde multiplier van kracht over giften aan culturele ANBI’s: giften aan deze instellingen mochten in de belastingaangifte voor een hoger bedrag worden opgevoerd dan ze daadwerkelijk waren. De Europese Commissie heeft de multiplier nu goedgekeurd. Als reactie daarop heeft staatssecretaris Weekers besloten dat de multiplier nog tot en met de aangifte over 2017, dat is een jaar langer dan oorspronkelijk bedoeld, blijft bestaan.

Wat houdt de multiplier precies in? Particulieren die een gift doen aan een ANBI mogen die als aftrekpost opvoeren in hun aangifte inkomstenbelasting. Is de ANBI door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI, dan mag je het daadwerkelijk gedoneerde bedrag vermenigvuldigen met 1,25. Dit levert een hogere aftrekpost, en dus minder te betalen belasting op. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt de multiplier ook: zij mogen het daadwerkelijk gedoneerde bedrag in de aangifte vermenigvuldigen met 1,5.

De drempelbedragen en maxima waarbinnen een gift aftrekbaar is blijven bestaan, het maximum wordt bij een gift aan een culturele ANBI wel iets verhoogd. Op de website van de belastingdienst staat een overzicht van ANBI’s, waarbij ook is aangegeven of het om een culturele ANBI gaat.