terug

Financiële voordelen van elektrische auto’s

De laatste jaren is het aantal elektrische auto’s enorm toegenomen en hoewel de aanschaf van een elektrische auto een kostbare aangelegenheid is, staan daar een aantal financiële voordelen tegenover.

Zo is een volledig elektrische auto vrijgesteld van belasting op personenauto’s (BPM) en deze vrijstelling kan aardig oplopen. Behalve de vrijstelling van BPM is ook de bijtelling fiscaal gefaciliteerd. Voor een auto met gewone brandstof is de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting 22%, voor een elektrische auto 4%.

Verder mag uw werkgever de kosten van een laadpaal bij u thuis voor zijn rekening nemen, evenals de elektriciteit voor de auto inclusief eventuele nodige aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan een extra groep in de meterkast. Bent u ondernemer, dan mag u de kosten van de laadpaal aftrekken van de winst.

Als ondernemer kunt u er nog meer voordeel uit halen. Voor de aanschaf van een elektrische auto en een laadpaal kan een ondernemer voor allebei in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Voor deze twee faciliteiten geldt overigens wel de aanvullende voorwaarde dat de auto op de milieulijst van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet staan. Let er op dat deze lijst jaarlijks wordt aangepast.

Wilt u gebruik maken van de VAMIL, dan kan 75% van de aanschafwaarde (exclusief omzetbelasting) versneld afgeschreven worden. Het resterende deel van 25% moet gewoon worden afgeschreven. Dit betekent dus dat u de mogelijkheid heeft om in het eerste jaar 80% af te schrijven. De MIA levert voor de ondernemer een extra aftrek op van 36% van de aanschafwaarde. De kleinschaligheids-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek kunnen overigens gelijktijdig worden toegepast.

Misschien ten overvloede, maar het is belangrijk dat de factuur voor de aanschaf van een (elektrische) auto of laadpaal voldoet aan de factuurvereisten. Anders kan de betaalde omzetbelasting niet worden terug gevorderd van de fiscus.

Mocht u overwegen om een (elektrische) auto aan te schaffen, dan is het altijd verstandig om te overleggen met uw persoonlijk adviseur hier bij boqx 0.