terug

Fiscaal partnerschap

Binnen de belastingwetgeving kom je regelmatig het begrip fiscaal partnerschap tegen. Dit loopt als een rode draad door de hele belastingwetgeving. Alleen, wanneer ben je nou fiscaal partner? En wat zijn de voor- en nadelen van een fiscaal partnerschap? Met deze vragen hebben wij regelmatig te maken. Het fiscaal partnerschap kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen, daarom is het goed om het “fiscaal partnerschap” eens tegen het licht te houden.

Voorwaarden

Ben je getrouwd of geregistreerd partner, dan is het eenvoudig: in deze situatie ben je altijd fiscaal partner van elkaar. Het is ook mogelijk om fiscaal partner te zijn als je op hetzelfde adres ingeschreven staat, maar dan moet je wel voldoen aan minimaal één van de onderstaande voorwaarden:

  • Jullie hebben samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten en zijn beiden meerderjarig;
  • Jullie hebben samen een kind. Of één van beiden heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
  • Bij het pensioenfonds zijn jullie aangemeld als pensioenpartners;
  • Jullie bezitten samen een eigen woning en deze is voor jullie allebei het hoofdverblijf;
  • Jullie zijn beiden meerderjarig en op het adres staat ook een minderjarig kind van één van jullie ingeschreven (samengesteld gezin). Tenzij er sprake is van verhuur op commerciële basis;
  • Je bent meerderjarig en woont samen met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen. Deze woonruimten zijn dan geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
  • Het voorafgaande jaar waren jullie al fiscale partners van elkaar.

Voor- en nadelen

Het fiscaal partnerschap heeft zo zijn voor- en nadelen. Een voordeel is dat je in de aangifte een aantal aftrekposten zo fiscaal vriendelijk mogelijk kunt verdelen. Als eerste valt uiteraard te denken aan hypotheekrente. Ook zorgkosten, studiekosten en giften kunnen zo voordelig mogelijk over beiden worden verdeeld. Deze posten kunnen bij fiscaal partnerschap worden toegerekend aan degene die in het hoogste tarief valt. Zo profiteer je optimaal van deze aftrekposten. Ook is het met fiscaal partnerschap mogelijk om het vermogen in box 3 te verdelen. Als je partner weinig inkomsten heeft, wordt de heffingskorting hierdoor niet volledig verrekend.

Een nadeel van het fiscaal partnerschap is dat de inkomens bij elkaar worden opgeteld. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de zorgkosten niet meer maximaal kunnen worden afgetrokken, omdat het niet aftrekbare deel afhankelijk is van het gezamenlijk inkomen.

Staan jullie niet meer op hetzelfde adres ingeschreven, dan is er ook geen sprake meer van fiscaal partnerschap, tenzij je gehuwd of geregistreerd partner bent. Logischerwijs eindigt het fiscaal partnerschap ook als er een verzoek tot echtscheiding is gedaan of als het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden.

Let op: voor sommige belastingen gelden andere voorwaarden voor partnerschap. Die voorwaarden vind je hier uitgewerkt.

Als je wil weten of het fiscaal partnerschap voor jullie voor- of nadelig zal uitvallen, dan kun je uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen met een van de adviseurs bij boqx 0.