terug

Oudedagsreserve voor ondernemers (FOR)

De fiscale oudedagsreserve, oftewel het sparen voor de oude dag binnen uw onderneming. Op de website van de Belastingdienst kunt u er veel over vinden, en ook wij stellen vaak de vraag aan u als we de aangifte afronden: doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) of niet? De voordelen: het vormen van de oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. In de jaren dat u een deel van de winst toevoegt aan uw oudedagsreserve, betaalt u minder belasting. Dat betekent dus dat u in het jaar van doteren een belastingvoordeel heeft. Het nadeel hiervan:  op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot uw winst. U betaalt dan meer belasting. Ook kan het zijn dat u een aantal jaar op rij de zelfstandigenaftrek niet kunt benutten: bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, of door een andere oorzaak. Ook in die situatie kan het zijn dat de FOR vrijvalt, nl. wanneer de FOR hoger is dan het ondernemingsvermogen.

Heeft u inmiddels een grote reserve opgebouwd en wilt u meer weten over de mogelijkheden en de voor- en nadelen? Neem contact op met uw adviseur om eens naar uw  persoonlijke situatie te kijken!