terug

Geen rente op belastingteruggaven

In 1987 werd de heffingsrente ingevoerd. Het leek de belastingdienst fair om rente te vergoeden aan belastingplichtigen die lang op teruggave van belasting hadden moeten wachten. De belastingplichtige was die rente immers misgelopen. De keerzijde was natuurlijk dat de belastingdienst diezelfde heffingsrente berekende over door belastingplichtigen te betalen bedragen.

Door de jaren heen is de heffingsrente een kostbare aangelegenheid voor de belastingdienst gebleken: de rente die vergoed werd was zo gunstig voor de belastingplichtige dat het lucratief werd om de fiscus als spaarpot te gebruiken. Wie verzocht om een voorlopige aanslag die beduidend hoger was dan wat werkelijk verwacht werd,  kon na afloop van het jaar rekenen op een meevaller: een belastingteruggaaf inclusief een aantrekkelijke rentevergoeding.

Aan die praktijk is een eind gekomen met de invoer van de nieuwe renteregeling. Wat voorheen heffingsrente was, is nu belastingrente. Belastingrente wordt berekend over aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2012.

Nieuw aan deze renteregeling is dat de fiscus niet meer standaard tot rentevergoeding overgaat bij belastingteruggaven. Alleen wanneer het aan de belastingdienst te wijten is dat de belastingplichtige te lang op zijn teruggaaf heeft moeten wachten, wordt rente over de teruggaaf vergoed. Bovendien gaat de renteperiode later in dan voorheen, namelijk zes maanden na afloop van het tijdvak: voor 2018 begint de renteperiode dus pas vanaf 1 juli 2019 te lopen. Dat betekent dus niet alleen minder rente, maar ook minder kans op rente.

Wie die rente niet wil mislopen, doet er goed aan te verzoeken om een realistische voorlopige aanslag en eventueel tussentijds van de fiscus terug ontvangen bedragen op een spaarrekening te zetten. De voorlopige aanslag kan gedurende het jaar zo vaak als nodig worden herzien. Wie kwartaalaangifte omzetbelasting doet, kan dat moment bijvoorbeeld gebruiken om na te gaan of de inkomsten gelijke tred houden met de verwachting en of de voorlopige aanslag dus nog realistisch is. Als dat niet het geval is, kan een verzoek tot herziening van die voorlopige aanslag worden ingediend. Wij van boqx 0 kunnen je daarbij uiteraard adviseren.