terug

Kleineondernemersregeling BTW verandert per 2020

Per januari 2020 verandert de KOR (kleine ondernemersregeling) in de BTW. Het uitgangspunt dat geen btw hoeft te worden afgedragen als die af te dragen btw op jaarbasis minder bedraagt dan € 1.345, verdwijnt.

Per 2020 wordt er gekeken naar de belaste omzet. Als die minder is dan € 20.000 per jaar, dan ben je kleine ondernemer en hoef je de bijbehorende btw niet af te dragen. Maar: dat is alleen het geval als je deze beperkte omzet verwacht en voor 20 november 2019 bij de inspecteur gemeld hebt dat je van de vrijstelling van btw gebruik wilt maken. Bij melding na 20 november gaat de vrijstelling later in.

Mocht je, ondanks je eerdere verwachtingen, de grens van € 20.000 overschrijden, moet je vanaf dat moment wel btw in rekening brengen en afdragen. Dan kun je ook de voorbelasting, de btw die je betaalt op je kosten, daarvan aftrekken.

Een belangrijk verschil met de huidige KOR is dat die alleen voor natuurlijke personen geldt (kort door de bocht: eenmanszaken en vof’s) terwijl de nieuwe regeling voor alle btw-plichtigen geldt, dus ook voor BV’s en Stichtingen.

Een ander belangrijk verschil is dat een keuze voor de vrijstelling niet eerder dan na drie jaar kan worden herzien. Dat is natuurlijk anders als je door omzetstijging niet meer aan de vrijstelling voldoet.

Enerzijds is deze regeling simpeler dan de vorige: je kijkt naar de omzet en klaar is Kees. Maar: met de oude regeling kon je gedurende en na afloop van het jaar bekijken of je ervoor in aanmerking kwam, terwijl de nieuwe regeling achteraf geen correctiemogelijkheid kent wanneer je onverhoeds je omzetdoelstelling niet haalt. Dat is wel jammer.