terug

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

Wanneer je werknemers in loondienst hebt met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon, dan kun je in aanmerking komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Er gelden dan de volgende voorwaarden:

  • Het gemiddeld uurloon van werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon;
  • Er moet minimaal 1248 uren per kalenderjaar verloond worden;
  • De werknemer mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Onder verloonde uren wordt ook de uitbetaalde uren verstaan waarvoor niet gewerkt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betaald verlof, ziekte, overwerk en ook uitbetaalde verlofuren.

Met ingang van 01-01-2018 is het LIV is ook van toepassing op werknemers van jonger dan 23 jaar. Zij moeten dan wel een loon hebben tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon voor iemand van hun leeftijd.