terug

Levenstestament

Eigenlijk willen we er niet te veel aan denken: door een ongeval of ziekte ben je tijdelijk of langdurig niet in staat om jouw bedrijf te runnen. Wat nu? Je kan dit regelen met een levenstestament.

Een levenstestament is een middel om een persoon aan te wijzen die je zaken regelt als je door ziekte of ongeval daartoe niet (meer) in staat bent. Het is dus eigenlijk een soort notariële volmacht. Zaken die je kunt regelen zijn: financiële  en zakelijke belangen, maar ook persoonlijke en medische belangen. Daarom is het ook belangrijk dat je een persoon aanwijst die je volledig vertrouwt.

Let op: Een levenstestament is dus niet een ‘gewoon’ testament dat bepaalt wat er met je vermogen gaat gebeuren na je overlijden. Dit wordt alleen in een testament geregeld en als dat er niet is volgens de wet.