terug

Levenstestament

Eigenlijk willen we er niet teveel aan denken: door een ongeval of ziekte ben je tijdelijk of langdurig niet in staat om jouw bedrijf te runnen. Wat nu? Je kan dit regelen met een levenstestament.

Een levenstestament is een middel om een persoon aan te wijzen die je zaken regelt als je door ziekte of ongeval daartoe niet (meer) in staat bent. Het is dus eigenlijk een soort notariële volmacht. Bij een levenstestament neem je dus de persoon die jouw zaken gaat behartigen volledig in vertrouwen. Zaken die je kunt regelen zijn: financiële  en zakelijke belangen, maar ook persoonlijke en medische belangen. Daarom is het ook belangrijk dat je een persoon aanwijst die je volledig vertrouwt.

Een levenstestament is dus niet een testament die bepaalt wat er met je vermogen gaat gebeuren na je overlijden. Dit wordt alleen in een testament geregeld en als die er niet is volgens de wet.