terug

Nieuwe kleineondernemersregeling BTW (KOR) per 2020

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de OVOB.

De huidige situatie: de KOR geldt voor natuurlijke personen die ondernemer zijn en die jaarlijks niet meer dan € 1.883 aan omzetbelasting verschuldigd zijn. Blijft dit bedrag ook nog eens onder de € 1.345, dan is helemaal geen btw verschuldigd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om ontheffing voor administratieve verplichtingen aan te vragen. Je hoeft dan ook geen (btw-)facturen meer op te stellen en geen btw-aangifte te doen.

En zo gaat het worden: vanaf 1 januari 2020 geldt dus een nieuwe regeling. De OVOB geldt voor elke rechtsvorm, dus ook voor BV’s en stichtingen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de jaaromzet onder de € 20.000 blijft, en dat je onderneming in Nederland is gevestigd. De meeste vrijgestelde omzet, zoals bijvoorbeeld onderwijs en journalistiek, telt niet mee voor het bepalen of je aan die drempel van € 20.000 komt.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de OVOB dien je een verzoek in bij de Belastingdienst. Je bent daarna ontheven van btw-verplichtingen. Je hoeft geen btw-aangifte meer te doen en je rekent geen btw op je facturen. Je mag dan ook geen btw meer terugvragen op je kosten en investeringen. Het is overigens wel belangrijk om je omzet gedurende het jaar goed bij te houden om te monitoren dat je onder de omzetdrempel van € 20.000 blijft. Vanaf de verkoopfactuur die deze drempel overschrijdt dien je namelijk weer btw te gaan berekenen op je facturen en moet je je weer afmelden bij de Belastingdienst voor de OVOB. Je mag je dan 3 jaar lang niet meer aanmelden voor de OVOB.

De nieuwe KOR is vooral interessant als je veel factureert aan particulieren en ondernemers die activiteiten verrichten die vrijgesteld zijn van de btw. Zij kunnen de btw op jouw facturen namelijk niet terugvragen bij de Belastingdienst. Houd je je prijzen voor deze klanten gelijk, dan groeit je omzet met 9% respectievelijk 21%. Of, als je je omzet gelijk houdt, zijn je klanten goedkoper uit doordat ze de btw niet meer aan jou hoeven te betalen.

Wil je vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de OVOB? Dan moet je je uiterlijk 20 november 2019 hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Heb je nu al ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan hoef je niks te doen en als het goed is heb je daar al bericht over ontvangen van de Belastingdienst. Voldoe je echter volgend jaar niet aan de voorwaarden voor de OVOB? Dan moet je je tijdig afmelden bij de Belastingdienst.

Ondernemers die nu de KOR mogen toepassen en volgend jaar een omzet hebben boven de € 20.000 moeten er dus rekening mee houden dat ze vanaf 2020 (meer) btw moeten afdragen aan de fiscus.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor de nieuwe KOR, of wil je graag overleggen of deelname aan de nieuwe regeling voor jou wel gunstig is? Neem contact op met je adviseur bij boqx 0, we denken graag met je mee!