terug

Nieuwe regels voor een lening voor de eigen woning

Als je een (hypothecaire) lening voor de eigen woning afsluit bij een familielid, bij je eigen bv of bij iemand anders, niet zijnde een bank of verzekeringsmaatschappij, dan ben je met ingang van 1 januari 2014 verplicht om de Belastingdienst te informeren over deze lening. Doe je dat niet, dan is de rente van deze lening niet aftrekbaar.

Reden van deze informatieverplichting is dat de Belastingdienst wil nagaan of deze lening voor de eigen woning wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin 2013 gelden. Voor een nieuwe hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Sluit daarom altijd een overeenkomst af waarin ten minste de hoogte van de lening, de startdatum en looptijd van de lening, het rentepercentage en de aflossingsvorm vermeld staan.

Het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’, dat je eerder moest gebruiken om de lening bij de Belastingdienst te registreren, bestaat niet meer. Voortaan geef je de lening door, door die op te nemen in je aangifte inkomstenbelasting.