terug

Ondernemersaftrek alleen bij voldoende uren

Als ondernemer kom je in aanmerking voor verschillende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, mits je voldoet aan het criterium van 1.225 uur werken op jaarbasis. Het is dus verstandig om je uren bij te houden. Daarbij tellen niet alleen de uren mee die je voor klanten werkt, maar ook de indirecte, niet-declarabele. Denk bijvoorbeeld aan: het verzorgen van inkopen, bijhouden administratie, offertes maken, website maken voor je onderneming, klanten bezoeken, schoonmaken werkruimten en dergelijke.