terug

Oude administraties weg: lekker opschonen

Je bent verplicht om je administratie van de afgelopen zeven jaar te bewaren.  Dus alles over 2011 en eerdere jaren kan worden weggegooid. Er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet je die specifieke gegevens tien jaar bewaren.

Overigens raden wij iedereen dringend aan aangiften en aanslagen inkomstenbelasting zonder meer te bewaren. Voor sommige posten, bijvoorbeeld bij lijfrenten, kapitaalverzekeringen en koopsompolissen, is het in bepaalde gevallen nodig met terugwerkende kracht de aftrek of het niet aftrekken te onderbouwen met de aangifte van toen, om belastingheffing bij uitkering uit die renten, verzekeringen of polissen te voorkomen.