terug

Partnerregelingen

De belastingwet(gever) heeft zo haar eigen idee over wanneer mensen partner zijn en wanneer niet. Tot 2011 liet hij in sommige gevallen de keus aan de belastingplichtige. Sinds 2011 is er geen keus meer: je hebt een partner, of niet.

Dat wil zeggen, het hangt er natuurlijk wel vanaf met welke belasting (of toeslag) we te maken hebben. Voor alle belastingwetten ben je partners als je:

 1. getrouwd bent, of geregistreerd partner (je hoeft niet op hetzelfde adres te wonen);
 2. met elkaar een notarieel samenlevingscontract bent aangegaan en op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.

Voor de inkomstenbelasting ben je partners als je:

 1. binnen de regels hierboven valt;
 2. op hetzelfde woonadres staat ingeschreven en:
 3. samen een kind hebt;
 4. een kind van de ander hebt erkend;
 5. bent aangemeld voor de pensioenregeling van de ander;
 6. samen eigenaar bent van een woning die je als hoofdverblijf ter beschikking staat;
 7. er een kind van tenminste één van beiden op hetzelfde adres staat ingeschreven (tenzij sprake is van (ver)huur, met contract); of
 8. in het vorig kalenderjaar reeds partner was.

Voor de successiewet ben je partners als je:

 1. getrouwd bent, of geregistreerd partner (je hoeft niet op hetzelfde adres te wonen);
 2. beiden:
 3. meerderjarig bent;
 4. op hetzelfde woonadres staat ingeschreven;
 5. een notarieel samenlevingscontract met zorgverplichting bent aangegaan;
 6. geen bloedverwanten in de rechte lijn bent (ouder/kind/kleinkind, tenzij er sprake is van een uitkering o.g.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning); en
 7. niet met een ander aan de voorwaarden onder a. tot en met d. voldoet.
 8. aan de hiervoor genoemde eisen een half jaar voor overlijden voldoet (bij schenking twee jaar).

Een notarieel samenlevingscontract met zorgverplichting is overigens niet nodig als je ten minste vijf jaar onafgebroken op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.

Let dus goed op: voor de successiewet ben je niet vanzelfsprekend partner (met de grote vrijstelling en het lage tarief) als je voor de inkomstenbelasting partner bent. De eisen zijn voor de successiewet strikter.

Voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) speelt voor sommige samenwoners nog een vrijstelling.

Op deze partnerregels bestaan diverse uitzonderingen of uitbreidingen, daar gaan we nu niet op in. Mochten die aan de orde zijn, komen die bij de bespreking bij het inleveren van de administratie of de gegevens voor de aangifte aan bod.

Voor al deze regelingen geldt overigens dat ze weer anders uit kunnen pakken op het moment dat er grensoverschrijdende situaties spelen. Voor nadere informatie kun je contact met ons opnemen.