terug

Pensioen eigen beheer en echtscheiding

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) gaat scheiden, heeft zijn ex-partner recht op een deel van de pensioenrechten die de DGA  in de loop der jaren opgebouwd heeft in zijn eigen B.V.  De aanspraak van de ex-partner bestaat in dit geval uit een deel van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Op het moment dat een pensioen eigen beheer wordt afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting  zullen de pensioenrechten van de ex-partner vervallen. Met het oog op een eventuele toekomstige echtscheiding is het verstandig dat beide partijen hierover afspraken maken.

De afspraak houdt o.a. in dat een DGA op de echtscheidingsdatum een bedrag betaalt dat gelijk is aan de pensioenrechten waarop de ex-partner aanspraak kan maken alsof het pensioen ongewijzigd is voorgezet.

Binnen één maand na afkoop of omzetting moet een informatieformulier aan de Belastingdienst gezonden worden. De partner moet dit formulier mede ondertekenen. Tevens moet de partner toestemming geven voor afkoop of omzetting.

Mocht de partner daarna deze toestemming intrekken, dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de belastingkorting en wordt revisierente berekend.

Ook kan er schenkbelasting verschuldigd zijn. Dit is het geval als de ex-partner op het moment van de echtscheiding afziet van pensioenafspraken. De schenkbelasting ziet deze bevoordeling als een belaste verkrijging.

Bij een afgekocht pensioen is een compensatie bij de echtscheiding onbelast met als gevolg dat deze voor de DGA niet aftrekbaar is.

Van een lagere compensatie is alleen sprake als beide gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden of bij een echtscheiding zonder verevening van pensioenrechten. Bij huwelijken in gemeenschap van goederen werkt dat niet omdat compensatie voor 50% aan beide echtelieden toekomen.

Bij huwelijk in gemeenschap van goederen is compensatie niet nodig. Als de pensioenrechten worden afgekocht of omgezet wordt in een oudedagsvoorziening zullen de aandelen in waarde stijgen. Deze waardestijging komt dan voor 50% toe aan de partner. Een compensatie valt dan in de gemeenschap van goederen en heeft verder geen effect. Een eventueel toekomstig recht van verevening voor de partner valt dan wel buiten de gemeenschap en is dus voor de partner privévermogen.

Als beide echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen is het wel raadzaam om afspraken te maken over de compensatie die een partner zal krijgen op het moment van een echtscheiding.