terug

Pensioen in eigen beheer bij BV: korting bij afkopen daalt

Ben je directeur-grootaandeelhouder en heb je een pensioen in eigen beheer, dan is het vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om dit verder op te bouwen. Je hebt dan tot en met 2019 de tijd om een keuze te maken. Er zijn uiteindelijk drie mogelijkheden:

  1. Afkopen met een korting op de te betalen belasting;
  2. Omzetten in een oudedagsverplichting;
  3. De stand per 1 juli 2017 bevriezen.

Koop je in 2018 af, dan ontvang je een korting op de te betalen belasting van 25%. In 2019 bedraagt de korting nog 19,5%. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31-12-2015 of, als dat lager is, de waarde op de afkoopdatum. Het verschil tussen afkoopwaarde per 31-12-2015 en afkoopdatum wordt voor 100% belast. Tot en met 2019 ben je bij afkoop geen revisierente verschuldigd.