terug

Prinsjesdag: Belastingplan 2018

Op Prinsjesdag is het belastingplan voor 2018 bekend gemaakt. Omdat het kabinet demissionair is zijn er weinig grote veranderingen ten opzichte van 2017. Met een nieuw kabinet in de maak, zal dit waarschijnlijk ook consequenties hebben voor de belastingplannen. Wij brengen u daar uiteraard tijdig van op de hoogte.

De bijtellingspercentages voor de auto van de zaak blijven ongewijzigd. Voor elektrische auto’s geldt een bijtelling van 4%, voor overige auto’s moet 22% worden bijgeteld. Overigens geldt de bijtelling van 4% alleen voor auto’s met een waarde tot € 50.000. Over het meerdere geldt de normale bijtelling van 22%. Leidend voor het bijtellingspercentage is het jaar waarin de auto is aangeschaft.

Vanaf 1 januari 2018 mag bij de aankoop van een nieuwe woning nog maar 100% van de woningwaarde worden geleend voor de hypotheek. In 2017 is dit nog 101%. Zit u momenteel in een aankoopproces en bent u bezig met een hypotheekaanvraag? Let er dan op dat de definitieve offerte van de bank in 2017 naar u wordt gestuurd, zodat u nog 101% van de woningwaarde mag financieren.

Wanneer in een huwelijk de verdeling van de goederen wijzigt, dan kan dit leiden tot een belastbare schenking. Dit is het geval als de partner met het minste vermogen gerechtigd wordt tot meer dan de helft van het vermogen, of als bij een gelijke verdeling één van de partners extra vermogen krijgt toebedeeld. Wilt u de huwelijkse voorwaarden wijzigen en twijfelt u of er een belastbare schenking uit voorkomt? Dan is het verstandig om eerst even te overleggen met uw adviseur bij boqx 0.