terug

Trouwen vanaf 2018

Er is iets veranderd in de manier van trouwen: vanaf 1 januari 2018 is het huwelijk in gemeenschap van goederen niet meer de standaard. Iedere nieuwe echtelijke verbintenis zal vanaf die datum worden gesloten op huwelijkse voorwaarden. Als je toch wil trouwen in gemeenschap van goederen, dien je dat apart te regelen bij de notaris.

In de huidige regeling is die standaard een beperkte gemeenschap. Dus alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen wordt gemeenschappelijk eigendom. Alle bezittingen en schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Tevens blijven schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren persoonlijk bezit.

Deze wetswijziging is ingesteld om te voorkomen dat een onoplettende partner de helft van zijn persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan als er gescheiden wordt. Of dat de voormalig echtgenoten deels opdraaien voor de voor het huwelijk bestaande schulden van de ander. Maar schulden die tijdens het huwelijk ontstaan vallen in de nieuwe regeling wel binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. Een schuldeiser van een de partners kan de openstaande schuld dus verhalen op het totale vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Maar het persoonlijk vermogen van de niet bij de persoonlijke schuld betrokken partner blijft daarbij wel buiten schot.

Deze nieuwe huwelijksvorm vereist wel enige voorbereiding in de administratie. Als je beweert dat bepaalde eigendommen persoonlijk zijn en je ze niet mee wilt laten nemen in je huwelijk, moet je dat kunnen aantonen. Lukt je dat niet, dan is de kans groot dat die zaken in een eventuele rechtszaak toch worden meegeteld bij het gemeenschappelijk vermogen en worden ze alsnog opgedeeld bij een scheiding.

Heb je een eigen onderneming en stijgt je persoonlijk vermogen hierdoor tijdens het huwelijk, dan zal er bij een scheiding worden gekeken naar de waardestijging en zal deze worden verrekend.