terug

Kind met een vakantiebaantje? Let dan op!

In deze tijd wordt de arbeidsmarkt overspoeld met scholieren die een tijdelijk vakantiebaantje zoeken. Ontvang je als ouders kinderbijslag, dan heb je te maken met maximum bedragen wat je kind mag bijverdienen, zodra je kind 16 of 17 jaar is. Jongere kinderen mogen zo veel bijverdienen als ze willen zonder dat de kinderbijslag gekort wordt.

In principe vervalt het recht op kinderbijslag als een kind te veel verdient. Het kind mag per kwartaal niet meer dan € 1.296 netto bijverdienen. Alleen tijdens de zomer gelden er andere regels. In de zomer hebben de kinderen vaak een vakantiebaantje of ze werken meer dan anders. Voor de zomervakantie wordt een uitzondering gemaakt en mag een kind € 1.330 extra verdienen. Dit komt neer op € 1.330 + € 1.296 ofwel € 2.626, voordat het gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Als een kind eindexamen doet, start de zomervakantie eerder en kan er dus meer bijverdiend worden. De bedragen worden per kwartaal bepaald. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank kun je de details nalezen.