terug

Je huis verhuren? Of een deel er van?

Geregeld krijgen wij de vraag wat voor mogelijkheden er zijn om je huis te verhuren, of een deel ervan? En wat de fiscale consequenties zijn? We zetten diverse opties op een rij:

  1. Je kunt een kamer of deel van je woning verhuren en van de kamerverhuurvrijstelling gebruik maken. Wanneer je een kamer voor een langere periode verhuurt en de opbrengst blijft onder de € 5.367 per jaar, én de huurder staat op hetzelfde adres als jij ingeschreven in de GBA/basisregistratie personen, dan is de huuropbrengst vrijgesteld.
  2. Als je een deel van je woning verhuurt en de huur is hoger dan die € 5.367, dan maakt de kamer/het verhuurde deel van de woning geen onderdeel meer uit van je ‘eigen woning’ en wordt een bezitting in box 3. De hypotheekrente van dat deel van de woning is dan niet meer aftrekbaar, de opbrengst van de verhuur is niet belast als inkomen uit werk en woning. Wel is de waarde van dat deel van je woning belast in box 3, de eventuele (hypotheek)schuld die op dat deel rust gaat wel van de waarde af.
  3. Je kunt (een deel van) je woning tijdelijk verhuren (via airbnb bijvoorbeeld). De woning blijft in die situatie wel jouw hoofdverblijf, de rente blijft aftrekbaar. De inkomsten worden voor 70% opgeteld bij het eigenwoningforfait, en dus belast.
  4. Als je de hele woning verhuurt en jij dus ergens anders intrekt, dan gaat de woning uit box 1, het is geen ‘eigen woning’ meer, naar box 3, het wordt een onderdeel van je vermogen. Dat geldt ook voor de hypothecaire schuld. De rente is dan niet meer aftrekbaar, de inkomsten zijn niet belast. Wel is de waarde van de woning belast in box 3, op die waarde wordt wel de (hypothecaire) schuld in mindering gebracht.

Pas overigens wel op als je deze optie tijdelijk (een jaar, of een paar jaar) kiest, het is mogelijk dat je renteaftrekmogelijkheden wijzigen of verminderen als je weer zelf in de woning gaat wonen en die weer een eigen woning wordt.

Als je vragen hebt: bel gerust!