terug

Zorgtoeslag is vermogensafhankelijk

Waar de zorgtoeslag eerder nog alleen inkomensafhankelijk was, is deze per 1 januari 2013 ook vermogensafhankelijk. Heeft u een inkomen tot zo’n € 35.000 en daarnaast een vermogen in box 3, dan heeft u binnenkort mogelijk geen recht meer op de zorgtoeslag.

De Wet op de zorgtoeslag wordt uitgebreid met een vermogenstoets die bepaalt dat er ook geen aanspraak op zorgtoeslag is indien het vermogen in box 3 meer bedraagt dan € 80.000 boven het heffingsvrije vermogen. Dit bedrag geldt ook voor de partnersituatie.