terug

Wijziging voor trainers met of zonder CRKBO-registratie

Een aantal jaren geleden is voor trainers die bij het geven van trainingen gebruik willen maken van de BTW-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten, de verplichting ingesteld om zich te registreren bij het CRKBO. Je kunt je als docent in het ‘docentenregister’ inschrijven, of als instelling in het ‘instellingenregister’. Het laatste is aanzienlijk duurder dan het eerste, maar als je alleen als docent ingeschreven stond, mocht je alleen trainingen ‘in onderaanneming’ verrichten. Je mocht dus niet zelfstandig trainingen aanbieden: dan was je (als zzp’er) verplicht om je in het instellingenregister op te laten nemen, tegen vrij hoge kosten.

Per 1 januari 2014 is dit gewijzigd: het is nu toegestaan om zelfstandig trainingen aan te bieden, ook al sta je alleen in het docentenregister ingeschreven. Deze trainingen vallen echter niet onder de onderwijsvrijstelling. Je moet op deze zelfstandig verrichte trainingen dus BTW in rekening brengen (21 %).

Wil je ook deze zelfstandig verrichte trainingen onder de onderwijsvrijstelling laten vallen, en dus zonder BTW factureren, dan moet je je alsnog in het instellingenregister laten opnemen.

Voor trainers die zich tot nu toe niet hebben ingeschreven in het CRKBO vanwege het feit dat zij dan niet meer zelfstandig trainingen mochten geven, is dit natuurlijk ook een interessante wijziging: zij kunnen zich nu laten registreren en de trainingen die zij in onderaanneming doen, BTW-vrijgesteld factureren. Denk er dan wel om dat je niet meer de hele voorbelasting terug mag vragen, zodra je ook vrijgestelde activiteiten verricht.
Zie www.crkbo.nl